reference

 

implementation

 

reference 

 

preuzmite našu referenc listu
u PDF formatu

Implementacija standarda

 

Reference:

 

ABB d.o.o. Beograd

abb

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

Predmet sertifikacije:

PRODAJA ELEKTROENERGETSKIH PROIZVODA I SISTEMA I PROIZVODA I SISTEMA INDUSTRIJSKE AUTOMATIKE; INŽENJERING U OBLASTI IMPLEMENTACIJE ELEKTROENERGETSKIH PROIZVODA I SISTEMA I PROIZVODA I SISTEMA INDUSTRIJSKE AUTOMATIKE; PRUŽANJE POSTPRODAJNIH USLUGA I SERVISIRANJE.

 

monprojekt logo

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

Predmet sertifikacije:

PROJEKTOVANJE, MONTAŽA I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA, PROIZVODNJA RAZVODNIH POSTROJENJA I OPREME ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE, ZASTUPANJE STRANIH FIRMI I PRODAJA MATERIJALA I OPREME ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE. 

 

eurocons logo

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

Predmet sertifikacije:

INŽENJERING POSLOVI U FARMACEUTSKOJ PROIZVODNJI, MEDICINI I PROIZVODNJI HRANE. PRODAJA PROCESNE I MERNO-REGULACIONE OPREME, REZERVNIH DELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA.

 

eurocons logo

Implementacija:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015

Predmet sertifikacije:

PROIZVODNJA I PRODAJA DELOVA OD GUME I PLASTIKE