Facility Management (FM)

POJAM I DEFINICIJA

 

Ko upravlja jednim od najvećih sredstava vaše organizacije i sa jednim od najvećih operativnih budžeta?

Vaš Facility Manager (FM).

Upravljanje objektima (FM) je profesija koja obuhvata više disciplina kako bi se integrisanjem ljudi, mesta, procesa i tehnologije osigurala funkcionalnost, udobnost, sigurnost i efikasnost izgrađenog okruženja.

Upravljanje i održavanje objekata i procesnih sistema u eksploataciji (Facility Management) je nova disciplina koja obuhvata mnoge profesije sa ciljem da očuva funkcionalnost izgrađenog okruženja, spajajući ljude, mesta, procese I tehnologije.

 

Šta rade FM-ovi ?

FM-ovi doprinose osnovnom rezultatu organizacije kroz svoju odgovornost za održavanje onoga što je često najveća i najvrednija imovina organizacije, kao što su imovina, zgrade, oprema i druga okruženja u kojima se nalazi osoblje, produktivnost, inventar i drugi elementi poslovanja.

Evo nekoliko načina na koji FM-ovi doprinose poslovnoj strategiji i rezultatu organizacije:

  • Uticaj na operativnu efikasnost i optimizacija procesa
  • Podržavanje produktivnosti objekata i osoblja
  • pravljanje rizicima za objekte i osoblje
  • Ublažavanje uticaja na životnu sredinu
  • Promovisanje održivih strategija za dugoročno upravljanje troškovima
  • Iskorišćavanje tehnoloških rešenja
  • Smanjivanje ili prevazilaženje efekata prirodnih katastrofa
  • Garantovanje usklađenosti sa zakonskim I drugim zahtevima
  • Povećavanje sigurnosti

 

ISO 41011:2017(en)

Facility management — Vocabulary

3.1.1
facility management (FM)

organizaciona funkcija koja integriše ljude, mesto i proces (3.5.1) u izgrađenom okruženju (3.2.3) u cilju poboljšanja kvaliteta (3.7.1) života ljudi i produktivnosti osnovne delatnosti (3.1.7)

3.5.1 proces
skup međusobno povezanih ili interaktivnih aktivnosti koji pretvara ulaze u izlaze

3.2.3 izgrađeno okruženje
sakup zgrada - objekata, spoljnih radova (npr. uređene površine), infrastruktura i drugi
građevinski radovi na nekom području

3.7.1 kvalitet
stepen do kog skup interentnih karakteristika objekta ili procesa ispunjava određene zahteve

3.1.7 osnovna delatnost
entitet iz kojeg se izvode određene potrebe