izrada dokumenta

 

IZRADA DOKUMENTACIJE

Izrada planova, elaborata, studija i druge dokumentacije
u skladu sa važećim zakonskim zahtevima u oblasti zaštite životne sredine.

Pred organizacije se postavljaju zadaci izrade studija uticaja, saglasnosti, elaborata, planova upravljanja, radnih planova upravljanja otpadom, podnošenja zahteva i sticanje uslova za dobijanje integrisane dozvole i IPPC. Komunikacija sa ovlašćenim institucijama kao i obaveštavanje o svim poslovnim aktivnostima koje mogu da imaju uticaj na ŽS.
Naša rešenja i iskustvo iz oblasti upravljanja otpadom će Vašoj kompaniji pomoći u jasnom evidentiranju vrste i klasifikacije otpada koji se generiše u okviru kompanije, načinu skladištenja, transporta, pakovanja i označavanja i drugim koracima u svrsi uspostavljenja održivog sistema upravljanja otpadom.

 

 

Refrence u oblasti Konsaltinga za Iplementaciju i/ili ireviziju sistema QMS i EMS su: Institut Jaroslav Černi, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Gemax, Siemens Beograd,SC JP Milan Gale Muškatirević.

Refrence u oblasti EDD su u konditorskoj industriji –Banini Kikinda, automobilskoj industriji, izmenjivači toplote-Luvata, kogenerativna postrojenja. Pored toga je značajno i praćenje stanja kvaliteta površinske vode- Ibar u okviru višegodišnjeg monitoring programa.