upravljanje easo

UPRAVLJANJE - EASO

Upravljanje zaštitom životne sredine
- ocenjivanje životne sredine lokacija i organizacija EASO

Na osnovu prehodne procene i ocene stanja bliže i šire okoline u odnosu na lokalitet kompanije izrađuju se izveštaji o postojećem stanju (kao metodologija za analizu postojećeg stanja vrlo često se koriste smernice ISO 14 015:2005, Ocenjivanje zaštite životne sredine lokacija i organizacija (EASO), kao i drugih standarda iz serije ISO 14000. Na osnovu snimka postojećeg stanja i stvaranja i razmatranja opcija, a zatim kroz studiju izvodljivosti za određeni projektni zadatak i kroz primenu i evaluaciju postignutog sa postavljenim zahtevima

 • EDD (Environment due diligence) - Odgovornost prilikom prenosa vlasništva industrijsko poslovnih objekata i lokacija -izrada studije
 • Environmental Site assessment ESA - Ocena stanja životne sredine na lokaciji
 • ESA-I / Identifikacija potencijalnih područja kontaminacije, standard: ASTM 1527-13
 • Procena rizika od kontaminacije na lokaciji, troškova sanacije i/ili daljih ispitivanja
 • ESA-II / Izveštaji sa ispitivanja i preporuke za sanaciju, standard: ASTM 1903-11
 • Ispitivanja zagađujuće materije i poređenje sa zakonskim zahtevima
 • Evaluacija troškova potencijalne remedijacije lokacije
 • ESA- III / Sanacija i remedijacija na lokaciji

EDD Vam omogućava potpuno sagledavanje stanja životne sredine na lokacije prilikom prodaje, kupovine ili spajanja. Naša procena stanja životne sredine omogućava Vam sagledavanje lokacijskih mogućnosti i upućuje na sveobuhvatno „sanaciju“ lokacije

Benefiti usaglašavanja sa standardima zaštite životne sredine su:

 • Proaktivno upravljanje aspektima životne sredine
 • Poboljšana usaglašenost sa regulativom u oblasti zaštite životne sredine
 • Prevencija zagađenja
 • Efikasna upotreba energije i resursa- smanjivanjem operativnih troškova
 • Stalna poboljšavanja performansi zaštite životne sredine
 • Smanjenje rizika od kazni
 • Povećano poverenje zainteresovanih strana

 

Refrence u oblasti Konsaltinga za Iplementaciju i/ili ireviziju sistema QMS i EMS su: Institut Jaroslav Černi, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Gemax, Siemens Beograd,SC JP Milan Gale Muškatirević.

Refrence u oblasti EDD su u konditorskoj industriji –Banini Kikinda, automobilskoj industriji, izmenjivači toplote-Luvata, kogenerativna postrojenja. Pored toga je značajno i praćenje stanja kvaliteta površinske vode- Ibar u okviru višegodišnjeg monitoring programa.