iso14001

UPRAVLJANJE OTPADOM

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj vode obveznici plaćanja naknade.

Dnevna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku na Obrascu 1:

 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O STAVLJANJU PROIZVODA PO VRSTAMA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE
 • PODACI O KOLIČINAMA PROIZVODA PO VRSTAMA STAVLJENIM NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE
 • DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PROIZVODA
 • MESEČNA REKAPITULACIJA KOLIČINA PROIZVODA PLASIRANOG NA TRŽIŠTE RS
 • PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NjEGOVO POPUNjAVANjE

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

 1. Obrazac DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;
 2. Obrazac DEO 2 – Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada;
 3. Obrazac DEO 3 – Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;
 4. Образац DEO 4 – Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada;
 5. Образац DEO 5 – Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada.

Godišnji izveštaj o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

 1. Obrazac GIO 1 – Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;
 2. Obrazac GIO 2 – Godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada;
 3. Obrazac GIO 3 – Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;
 4. Obrazac GIO 4 – Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada;
 5. Obrazac GIO 5 – Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada;
 6. Obrazac KOM 1 – Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.